Agenda

De agenda van Flexwonen.nl geeft u informatie over bijeenkomsten die het Expertisecentrum Flexwonen zelf of samen met anderen organiseert. Maar u krijgt ook een blik op interessante bijeenkomsten van derden.
Webinar Wet goed verhuurderschap: de nieuwe aanpak van ongewenst verhuurgedrag

Dinsdag 4 april 2023 |   | geen

Een belangrijke stap op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten is de Wet goed verhuurderschap die op 7 maart is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is een belangrijke stap tot het verbeteren van de kwaliteit van huisvesting. Deze wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap, waaronder het scheiden van arbeidscontract en huurcontract bij de verhuur aan arbeidsmigranten en stelt gemeenten in staat een vergunningsplicht in te voeren voor verhuurders.  (meer…)


Themabijeenkomst Platform Modulaire Woningbouw: ‘Hoogwaardig ontwerpen met modules’

Woensdag 5 april 2023 | Den Bosch  | gratis deelname

Modulair bouwen is bij veel ontwerpers niet populair. Het heeft een imago van lage kwaliteit en het zou onmogelijk zijn om met modules te werken op lastige locaties. Desalniettemin zijn er verschillende projecten gerealiseerd op lastige locaties. Dit vraagt wel om een andere benadering van de stedenbouwer en de architect. Tijdens deze bijeenkomst staat centraal wat modulair bouwen vraagt van stedenbouwers, architecten en opdrachtgevers en hoe zij hoogwaardige projecten kunnen ontwerpen met modules. (meer…)


Themabijeenkomst Platform Modulaire Woningbouw: ‘Concurrerend bouwen met hout’

Donderdag 11 mei 2023 | volgt  | gratis deelname

Vanuit de wens om circulair te bouwen wordt snel gekeken naar houtbouw. Dat is terecht. Maar er lijkt ook een brede consensus dat houtbouw relatief duur is. Dit komt voort uit een focus op materiaalprijzen. Maar hout is uitermate geschikt voor modulaire bouw. Het is licht en makkelijk machinaal te bewerken. En deze manier van produceren levert een grote besparing op. Tijdens deze bijeenkomst staat centraal hoe we tot concurrerende houtbouw kunnen komen door modulaire productie. (meer…)


Jaarcongres: de waarde(n) van arbeidsmigranten

Woensdag 24 mei 2023 | Congrescentrum 1931, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA Den Bosch  | kosteloos

Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Al eeuwenlang is Nederland een migratieland. het aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt om hier te werken blijft ook de komende jaren toenemen door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing. Bovendien leveren arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan onze welvaart, groei en samenleving! (meer…)


Themabijeenkomst Platform Modulaire Woningbouw: ‘Hoog bouwen met modules’

Dinsdag 6 juni 2023 | volgt  | gratis deelname

Internationaal wordt modulair bouwen vaak ingezet op kleine, lastige binnenstedelijke locaties. Logisch eigenlijk, want de bouwtijd op locatie is veel korter. Ook zijn er minder transportbewegingen omdat modules kant-en-klaar geleverd worden. Dat scheelt een hoop overlast en extra bouwkosten die vaak horen bij de logistiek van kleine binnenstedelijke locaties. Waarom doen we dat in Nederland niet vaker? (meer…)